Řeka - klub pro vodní sporty

Výroční členská schůze

Vedoucí akce: Jan Fišer

Datum: 31. 03. 2014

Začátek: 18:00 - v loděnici

Konec: 21:00 - tamtéž

Popis akce:
Program:
- zpráva o činnosti klubu za rok 2013
- zpráva o hospodaření
- stav členské základny
- opravy a rekonstrukce loděnice
- plán činnosti na rok 2014
- zajištění 58. ročníku - ČPV Týnec – Pikovice 2014

Poznámky:
Každý člen si před schůzí zajistí, aby měl svou loď (příp. lodě, za které zaplatil ekvivalentní příspěvky) ve svém krákorci. Členové, kteří ještě nemají označené lodě značkou, prosíme, aby tak učinili a J. Kobiláka poprosili o označení.

přidáno: 08. 03. 2013 13:28
upraveno: 05. 03. 2014 15:15


zpět na SEZNAM AKCÍ