Řeka - klub pro vodní sporty

Mikulášský Orientační Závod Prahou

49. ročník

Kdy - Sobota 1.12.2018 od 9:00 hodin

Kde - Malostranské gymnázium, Josefská 7, Praha 1

Více informací naleznete v propozicích

Předběžná REGISTRACE.

Registrované hlídky:

Oddíl Kat_A Kat_B Kat_C Kat_D Kat_R
Oddílů Kat_A Kat_B Kat_C Kat_D Kat_R
0
Sponzoři a partneři uplynulého závodu:
M.D.P. Billa
MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ BILLA, spol. s. r. o.
Globus
Globus
Egmont - nakladatelství pro děti a mládež Malostranské gymnázium
Egmont
nakladatelství pro děti a mládež
Malostranské gymnázium
Popis závodu:

Mikulášský orientační závod Prahou (dále jen MOZ), konaný každoročně vždy první sobotu v prosinci, je orientační závod netradičně pojatý. Při MOZ se sice musíte orientovat v terénu (v Praze) a hledat kontrolní stanoviště (dle míst v jednotlivých soutěžních otázkách) a to v co nejkratším možném čase, ale k nalezení kontrolních stanovišť potřebujete hlavně jejich stručný popis, který naleznete v zadání soutěžních otázek. Soutěžní otázky dostanou jednotlivé hlídky do ruky až při svém startu. Pozor soutěžní otázky, respektive kontrolní stanoviště, jsou na papíru, který hlídky obdrží, přeházené, nejdou po sobě (kromě kategorie A)! Cestu mezi kontrolami si každá hlídka volí sama a nejlépe ještě předtím než vyběhne do pražských ulic! Na jednotlivých kontrolách hlídky dle otázky z papíru hledají správnou odpověď na soutěžní otázku. O úspěchu v závodě rozhoduje počet správných odpovědí a v případě shody čas.

Závod je určen pro závodníky od 6 let (horní věková hranice není omezena), kteří si chtějí zasportovat, zasoutěžit a porovnat své síly a znalosti s ostatními a strávit příjemný den. Soutěží se v několika kategoriích (více viz. Soutěžní kategorie – dále jen SK), které jsou odstupňované podle věku závodníků (délky jednotlivých tras a náročností otázek). Závod nabízí i nesoutěžní kategorii pro rodiny.


Cíl závodu:

Cílem závodu je zvýšit schopnost dětí a mládeže orientovat se v Praze a navštívit místa, která nejsou běžně navštěvována (platí i pro dospělé závodníky a rodinné hlídky ) nebo místa, která navštěvovaná sice jsou, ale jejich umělecký, kulturní či historický význam bývá často opomíjen. Snažíme se připomenout dějiny a upozornit na zajímavosti. Závod je vždy zaměřen na konkrétní téma, podle kterého jsou volena místa, která hlídky navštíví. Naší snahou je zapojit do hry všestranné schopnosti závodníků, tzn. fyzickou sílu a vytrvalost, bystrý úsudek, rychlost a vhodné naplánování trasy, spolupráci skupiny, společné rozhodování, využívání znalostí jednotlivců pro potřeby týmu a mnohé další.


Časový průběh:
Závodní hlídky Rodinné hlídky
Registrace: Cca 9:00 – 9:30 hod. Cca 11:00 – 11:15 hod.
Informace o závodu: Cca v 9:45 Cca v 11:15
Start: Cca od 10:00 hod. Cca od 11:30 hod.
Cíl: Na stejném místě jako start do časového limitu 3 hodin
Občerstvení: Bude podáváno po doběhu jednotlivých hlídek.
Vyvěšení odpovědí: Správné odpovědi budou vyvěšeny v cíli po doběhu poslední hlídky.
Protesty: Ústně či písemně ihned vedoucímu závodu.
Doprovodný program: Během zpracovávání výsledků, pro vás máme připravené doplňkové soutěže v prostorách Malostranského gymnázia.
Vyhodnocení a předávání cen: Cca v 15:15 hod. Po doběhu hlídky
Předpokládaný konec: cca v 16:00 hod.


Předešlé ročníky
.:nahoru:.